Gratulacje !

Twoje dane zostały wysłane.

Proszę poczekaj na zakończenie przetwarzania.

Narzędzia do manipulowania dokumentami PDF

Filevolcano.com dostarcza zestaw bardzo przydatnych narzędzi do manipulowania dokumentami PDF:

  • Wycinacz wybranych stron - narzędzie służy do stworzenia nowego PDFa które będzie zawierał tylko wybrane strony innego PDFa
  • Złączanie dokumentów PDF - narzędzia pozwala połączyć dwa lub więcej dokumentów PDF w jeden dokument PDF
  • Konwersja zdjęcia/zdjęć do PDFa - narzędzie tworzy dokument PDF zawierający dostarczone zdjęcia na kolejnych stronach
  • Tekst na całą stronę - narzędzie pozwala na stworzenie strony (dokumentu PDF) zawierającej zadany tekst. Tekst jest wyśrodkowany i powiększony, żeby zapełniał całą stronę

Opisane narzędzia są bardzo przydatne np. gdy potrzeba stworzyć jeden dokument PDF z wielu niezależnych zdjęć lub dokumentów. Przykładem może tu być stworzenie pisma urzędowego/sądowego z wieloma załącznikami. Posiadanie pisma urzędowego/sądowego w formie jednego PDFa jest bardzo wygodne.

Najczęście fragmenty innych dokumentów lub zdjęcia są używane jako załączniki do ostatecznego pisma/dokumentu. Używając Wycinacza wybranych stron można zmienić załączniki, żeby zawierały tylko potrzebne strony. Używając Konwertera zdjęć do PDFa otrzymujemy zdjęcia w formacie pdf, co pozwala na dołączenie ich jako załączniki do ostatecznego dokumentu/pisma.

Złączacz PDFów służy do łączenia dokumentu głównego i wszystkich jego załączników w jeden ostateczny dokument/pismo. Czasami zachodzi potrzeba odseparowania załączników. Świetnie do tego sprawdzają się pojedyncze strony z tytułami załączników wstawiane przed każdym załącznikiem. Do generowania tekstu/tytułów na całą stronę służy Generator tekstu na całą stronę.

Opisane narzędzia pozwalają w łatwy sposób przygotować pismo do urzędu/sądu.